Uitspraken

De KCOZ publiceert, conform de Wet zorg en dwang, haar uitspraken in geanonimiseerde vorm.
De uitspraak is derhalve niet herleidbaar tot personen.
Bij de uitspraken vindt u de aanduiding van de sector: VG (verstandelijk gehandicapt) en PG (psychogeriatrie)

2021

nummer

datum uitspraak

onderwerp klacht

oordeel

KCOZ 2021-35 (VG)


19 november 2021

Nachtelijke insluiting

Dossierinformatie

Ongegrond

Ongegrond

KCOZ 2021-34 (VG)

17 november 2021

a) Overplaatsing, verlof, vrijheden TBS gestelde

b) Onvrijwillige zorg ex art. 51a - analoge toepassing Wzd klachtrecht

a) Commissie niet bevoegd

 

b) Klacht ongegrond

KCOZ 2021-33 (VG)

28 oktober 2021

Beperking communicatiemiddelen (telefoon)

Ongegrond

KCOZ 2021-32 (VG)

29 oktober 2021

Insluiting eigen kamer

Ongegrond

KCOZ 2021-31 (VG)

25 oktober 2021

Fixatie als noodmaatregel

Deels gegrond

KCOZ 2021-30 (VG)

13 oktober 2021

Noodmaatregelen (separatie, fixatie, ea)

Deels gegrond, geen schadevergoeding

KCOZ 2021-29 (VG)

10 oktober 2021

Nachtelijke insluiting

Gegrond

KCOZ 2021-28 (VG)

10 oktober 2021

Nachtelijke insluiting

Gegrond

KCOZ 2021-27 (VG)

30 september 2021

Niet naleving diverse formele/administratieve voorschriften

Geen CIZ indicatie

Gegrond

 

Commissie niet bevoegd

KCOZ 2021-26 (VG)

21 september 2021

Verplichte externe dagbesteding

Ongegrond

KCOZ 2021-25 (VG)

10 september 2021

Toezicht, vrijheid eigen leven in te richten

Ongegrond

KCOZ 2021-24 (VG)

2 september 2021

Huisregels m.b.t. afsluiten woonkamer

Commissie niet bevoegd

KCOZ 2021-23 (VG)

25 augustus 2021

Beperking bewegingsvrijheid, bijhouden dossier

Ongegrond

KCOZ 2021-22 (VG)

23 augustus 2021

Beperking communicatiemiddelen

Ongegrond

KCOZ 2021-21 (VG)

12 juli 2021

Vrijheid eigen leven in te richten: aankopen

Gegrond

KCOZ 2021-20 (VG)

17 juni 2021

Diverse (5) onderwerpen

Commissie niet bevoegd

KCOZ 2021-19 (PG)

9 juni 2021

Sederende medicatie

Gegrond, geen schadevergoeding

KCOZ 2021-18 (VG)

31 mei 2021

a) Intrekken verlof
b) Dossier bijhouden
c) Dagacitviteiten
d) Schadevergoeding

a) Gegrond
b) Ongegrond
c) Commissie niet bevoegd
d) Afgewezen

KCOZ 2021-17 (VG)

28 mei 2021

Insluiting

Ongegrond

KCOZ 2021-16 (VG)

 

26 mei 2021

diverse vormen van onvrijwillige zorg, bijhouden dossier

Gegrond

KCOZ 2021-15 (VG)

17 mei 2021

onvrijwillige zorg in onvoorziene situaties

ongegrond

KCOZ 2021-14 (VG)

9 april 2021

Wvggz model zorgplan voldoet niet aan de eisen van de WZD

Gegrond, geen schadevergoeding

KCOZ 2021-13 (VG)

29 maart 2021

Vastpakken armen en handen (fixatie) opnemen in zorgplan, niet in strijd met de Wzd

Ongegrond

KCOZ 2021-12 (PG)

1 april 2021

Huisregels coronabeperkingen, feiten t.a.v. wilsbekwaamheid en vrijwilligheid niet meer vast te stellen

Commissie niet bevoegd

KCOZ 2021-11 (VG)

22 maart 2021

Verlof

Ongegrond

KCOZ 2021-10 (VG)

17 maart 2021

Separatie, cameratoezicht, onvolledig stappenplan

Gegrond

KCOZ 2021-09 (VG)

12 maart 2021

beperking bewegingsvrijheid
beperking internet

Ongegrond

KCOZ 2021-08 (VG)

3 maart 2021

Verbod datingsites bezoeken volgt uit strafrechtelijke voorwaarde

Commissie niet bevoegd

KCOZ 2021-07 (VG)

19 februari 2021

beperking bewegingsvrijheid

Gegrond

KCOZ 2021-06 (PG)

16 februari 2021

Ontslagverzoek

Ongegrond

KCOZ 2021-05 (VG)

 

10 februari 2021

a) afzondering van de groep
b) beperking bewegingsvrijheid
c) gebruik incontinentiemateriaa
d) gebruik pak met rits (romper)

a) Ongegrond
b) Ongegrond

c) Commissie niet bevoegd

d) Gegrond

KCOZ 2021-04 (VG)

4-1-2021

Gebruik verblijfsband, geen VG of gelijkgestelde aandoening, geen onvrijwillige zorg

Commissie niet bevoegd

KCOZ 2021-03 (VG)

12-1-2021

Dagbesteding, eerdere wkkgz klacht

Commissie niet bevoegd

KCOZ 2021-02 (PG)

12-1-2021

Plaatsing op een gesloten afdeling zonder IBS of RM 

Niet ontvankelijke klacht

KCOZ 2021-01 (PG)

7-1-2021

Ontslagverzoek

Deels gegrond; schadevergoeding

2020

nummer

datum uitspraak

onderwerp klacht

oordeel

KCOZ 2020-12 (VG)

21-12-2020

a) ontbreken actueel zorgplan
b) beperken bewegingsvrijheid en gebruik communicatiemiddelen

Ongegrond

KCOZ 2020-11 (VG)

17-12-2020

Nachtelijke insluiting

Ongegrond

KCOZ 2020-10 (VG)

9-12-2020

Huisregels met betrekking tot logeren

Niet bevoegd, terugverwijzing naar Wkkgz commissie

KCOZ 2020-09 (VG)

25-11-2020

a) vrijheidsbeperkingen
b) communicatiemiddelen
c) eigen leven inrichten
d) verlofbegeleiding
e) medicatie

a) Oongegrond
b) Ongegrond
c) Ongegrond
d) Ongegrond
e) Gegrond

KCOZ 2020-08 (VG)

6-11-2020

a) Overplaatsing
b) Onvrijwillige zorg

a) Niet ontvankelijk
b) Gegrond

KCOZ 2020-07 (VG)

27-10-2020

Ontslagverzoek

Ongegrond

KCOZ 2020-06 (PG)

15-10-2020

Dwangtoepassing in de zorg, dossiervoering

Gegrond, geen schadevergoeding

KCOZ 2020-05 (VG)

12-10-2020

Ontslagverzoek

Ongegrond

KCOZ 2020-04 (VG)

1-10-2020

Time-out en kamerdoorzoeking

Gegrond

KCOZ 2020-03 (VG)

27-7-2020

Beperking bewegingsvrijheid (fixatie) buiten zorgplan om

Gegrond

KCOZ 2020-02 (VG)

13-7-2020

Beperking bewegingsvrijheid (geen toegang tot gemeenschappelijke tuin)

Ongegrond

KCOZ 2020-01 (VG)

3-7-2020

Beperking van het recht om bezoek te ontvangen

Ongegrond