Uitspraken

De KCOZ publiceert, conform de Wet zorg en dwang, haar uitspraken in geanonimiseerde vorm. De uitspraak is derhalve niet herleidbaar tot personen.

nummer

datum uitspraak

onderwerp klacht

oordeel

KCOZ 2020-01

3 juli 2020

Beperking van het recht om bezoek te ontvangen

Ongegrond

KCOZ 2020-02

13 juli 2020

Beperking bewegingsvrijheid (geen toegang tot gemeenschappelijke tuin)

Ongegrond

KCOZ 2020-03

27 juli 2020

Beperking bewegingsvrijheid (fixatie) buiten zorgplan om

Gegrond

KCOZ 2020-04

1-10-2020

Time-out en kamerdoorzoeking

Gegrond

KCOZ 2020-05

12-10-2020

Ontslagverzoek

Ongegrond

KCOZ 2020-06

15-10-2020

Dwangtoepassing in de zorg, dossiervoeringG

Gegrond, geen schadevergoeding

KCOZ 2020-07

27-10-2020

Ontslagverzoek

Ongegrond

KCOZ 2020-08

6-11-2020

a) Overplaatsing
b) Onvrijwillige zorg

a) Niet ontvankelijk
b) Gegrond