Uitspraken

De KCOZ publiceert, conform de Wet zorg en dwang, haar uitspraken in geanonimiseerde vorm. De uitspraak is derhalve niet herleidbaar tot personen.

De KCOZ heeft in 2020 nog geen uitspraken gedaan.