Uitspraken

De KCOZ publiceert, conform de Wet zorg en dwang, haar uitspraken in geanonimiseerde vorm.
De uitspraak is derhalve niet herleidbaar tot personen.
Bij de uitspraken vindt u de aanduiding van de sector: VG (verstandelijk gehandicapt) en PG (psychogeriatrie)

2023

nummer datum uitspraak onderwerp klacht oordeel

KCOZ 2023-15 (PG)

30 aug 2023

Onvrijwillige zorg, bezoekbeperking

niet bevoegd (ingediend door niet-klachtgerechtigde)

KCOZ 2023-14 (VG)

25 aug 2023

Beperking vrijheden en verlof

ongegrond

KCOZ 2023-13 (VG)

28 juli 2023

1) Beperking op de bewegingsvrijheid 
2) Beperking op het inrichten van het eigen leven
3) Toedienen van medicatie
4) Beperking op de bewegingsvrijheid

1) gegrond
2) gegrond
3) gegrond
4) gegrond

KCOZ 2023-12 (VG)

7 juli 2023

1) Beperking vrijheid eigen leven in te richten,
toezicht en begeleiding bij bezoek, gebruik communicatiemiddelen en vrijheden
2) Afschrift WZD dossier         

1) ongegrond
2) gegrond

Geen schadevergoediing

KCOZ 2023-11 (VG)

5 juli 2023

Doorzoeken woning
Bezoekbeperking
Bejegening divers

Commissie niet bevoegd

KCOZ 2023-10 (VG)

28 juni 2023

Klacht 1; verzet toedienen van medicatie

Klacht ongegrond

KCOZ 2023-09 (VG)

5 juni 2023

Diverse vormen van onvrijwillige zorg
Kennisnemen van Wzd dossier
Schorsingsverzoek

Toegewezen wb kennisnemen Wzd dossier

KCOZ 2023-08 (PG)

31 mei 2023

1) verzet toedienen van medicatie
2) verzet tegen toezicht met een camera
3) opheffen bezoekverbod ouders 
4) stellen van voorwaarden aan ontslag cliënt 

1) gegrond
2) gegrond
3) commissie niet bevoegd
4) commissie niet bevoegd

KCOZ 2023-07 (VG)

10 mei 2023

stappenplan niet gevolgd bij insluiting in de nacht 

gegrond

KCOZ 2023-06 (VG)

26 april 2023

1) inzet onvrijwillige zorg deurverklikker en telefoongebruik
2) niet in acht nemen van de wettelijke termijnen.
3) klager krijgt geen inzage samen met CVP-er

1) ongegrond
2) deels ongegrond deels gegrond
3) klacht wel behandeld maar niet bevoegd om uitspraak te doen. Verzoek om schadevergoeding is afgewezen

KCOZ 2023-05 (VG)

18 april 2023

1) advies begeleidingsstijl zorgplan niet nageleefd
2) gedragsregels zijn beperking om het eigen leven in te richten
3) beperking van zijn bewegingsvrijheid
4) onvoorziene maatregel: fixatie

1) geen oordeel: valt onder huisregels
2) geen oordeel: valt onder huisregels
3) geen oordeel: valt onder huisregels
4) ongegrond

KCOZ 2023-04 (VG)

15 februari 2023

1) verzet tegen toedienen van medicatie
2) beperking communicatiemiddelen

1) gegrond
2) ongegrond

KCOZ 2023-03 (VG)

3 februari 2023

1) beperking eigen leven: bewegen en afvallen
2) beperking eigen leven: beheer zakgeld

1) gegrond
2) ongegrond

 

KCOZ 2023-02 (VG)

3 februari 2023

1) ontslagverzoek 
2) beperking communicatiemiddelen
3) beperking bewegingsvrijheid

 

1) ongegrond
2) ongegrond
3) ongegrond

KCOZ 2023-01 (VG)

23 januari 2023

1) Beperking vrijheid eigen leven in te richten
2) Beperking bewegingsvrijheid
3) Wens voor een andere persoonlijk begeleider  

1) commissie niet bevoegd
2) klacht gegrond
3) commissie niet bevoegd

2022

nummer datum uitspraak onderwerp klacht oordeel
KCOZ 2022-32 (VG)

20 december 2022

1) camera observatie
2 en 3) vormfouten bij nachtelijke insluiting
4) medicatie

1) commissie niet bevoegd
2 en 3) ongegrond
4) ongegrond

KCOZ 2022-31 (VG)

 

24 november 2022

Beperking bewegingsvrijheid, telefonie, bankpas

Ongegrond

KCOZ 2022-30 (LG, geen gelijkgestelde aandoening)

21 november 2022

sturing en structuur of WZD

commissie niet bevoegd

KCOZ 2022-29 (VG)

15 november 2022

verzet tegen nachtelijke insluiting eigen kamer

klacht ongegrond en geen schadevergoeding toegekend

KCOZ 2022-28 (VG)

27 oktober 2022

Schorsingsverzoek ivm nachtelijke insluiting

Afgewezen

KCOZ 2022-27 (VG)

27 oktober 2022

Onvoorziene zorg, vrijheidsbeperking bij minderjarige

Gegrond

KCOZ 2022-26 (VG)

7 oktober 2022

Insluiting eigen kamer

Gegrond, geen schadevergoeding

KCOZ 2022-25 (VG) 

19 september 2022

Beperking telefonisch contact

Gegrond

KCOZ 2022-24 (VG)

8 september 2022

Kamercontrole, vrijheid eigen leven in te richten 

Ongegrond

KCOZ 2022-23 (VG)

31 augustus 2022

Time out, beperking bewegingsvrijheid

Ongegrond

KCOZ 2022-22 (PG)

26 augustus 2022

Niet ingaan op verzoek ex artikel 48 Wzd 

Gegrond met opdracht om alsnog het ontslagverzoek in behandeling te nemen conform artikel 48 ev Wzd

KCOZ 2022-21 (VG)

19 augustus 2022

Beperking bewegingsvrijheid en vrijheid eigen leven in te richten 

Ongegrond

KCOZ 2022-20 (VG)

22 augustus 2022

1) Onderzoek woon- en verblijfsruimte 
2) Urine- en drugscontroles
3) Onderzoek aan kleding of lichaam
4) Deursignalering
5) Geen toetsing wilsbekwaamheid 
6) Verzoek schadevergoeding 

1) twee huiszoekingen gegrond en twee huiszoekingen ongegrond
2) Klacht niet behandeld 
3) Klacht niet behandeld
4) Klacht gegrond
5) Klacht gegrond
6) Niet toegewezen

 

KCOZ 2022-19 (VG)

12 augustus 2022

1) beperking van vrijheden 
2) fixatie    
3) overige onderwerpen (betreden kamer, toezicht douchen, opruimen/spullen weggooien)                             

1) gegrond (225 euro schadevergoeding)
2) ongegrond
3) commissie niet bevoegd

KCOZ 2022-18 (VG)

11 juli 2022

Schorsingsverzoek vrijhedenbeleid

Afgewezen

KCOZ 2022-17 (VG)

6 juli 2022

Onvrijwillige zorg  kamerdoorzoeking

Gegrond

KCOZ 2022-16 (VG)

15 juni 2022

1) onvrijwillige zorg in onvoorziene situatie (separeerruimte)  
2) de fixatie

1) gegrond
2) gegrond

KCOZ 2022-15 (VG)

23 juni 2022

1) inzet fixatie als noodmaatregel 
2) het ontbreken van een zorgplan

1) deels ongegrond en deels gegrond
2) gegrond

KCOZ 2022-14 (VG)

10 juni 2022

1) inzet fixatie als noodmaatregel
2) onjuiste termijn aangehouden

1) ongegrond
2) gegrond

 

KCOZ 2022-13 (PG)

10 juni 2022

1) Overschrijding termijn  verzoek ontslag
2) Afwijzen verzoek ontslag
3) minder ingrijpende onvrijwillige zorg
4) Besluit afwijzing ontslag
5) Afwijzing niet gemotiveerd

 

1) gegrond
2) ongegrond
3) ongegrond
4) ongegrond
5) ongegrond

KCOZ 2022-12 (PG)

16 mei 2022

1) medicatie onvrijwillige zorg
2) fixatie, niet naleven stappenplan WZD

1) ongegrond
2) gegrond

KCOZ 2022-11 (VG)

29 april 2022

Diverse maatregelen i.k.v. onvrijwillige zorg

Gegrond

KCOZ 2022-10 (VG)

4 mei 2022

Wilsbekwaamheidsbeoordeling terzake van vaccinatie 

Commissie niet bevoegd, met aanbeveling

KCOZ 2022-09 (VG)

29 april 2022

Nachtelijke insluiting

Gegrond, met aanbeveling

KCOZ 2022-08 (PG)

8 april 2022

Medicatie

Ongegrond, met aanbeveling

KCOZ 2022-07 (VG)

4 april 2022

Innemen mobiele telefoon

Ongegrond

KCOZ 2022-06 (VG)

31 maart 2022

1) begeleid wandelen op het terrein
2) insluiten eigen kamer
3) niet mogen bezoeken van medecliënt 

1) gegrond
2) ongegrond
3) ongegrond

KCOZ 2022-05 (PG)

21 maart 2022

Medicatie, schorsingsverzoek

Afgewezen

KCOZ 2022-04 (PG)

23 februari 2022

1) beperking bezoek 
2) beperking bewegingsvrijheid
3) nakoming diverse verplichtingen (art 55 lid 2 Wzd)

1) gegrond
2) gegrond
3) deels gegrond

KCOZ 2022-03 (VG)

22 februari 2022

1) intrekken weekendverlof ikv noodmaatregel
2) begeleiding bij nachtelijk toiletbezoek
3) admistratieve onvolkomenheden bij noodmaatregel
4) niet ondertekenen zorgplan
5) geen stappenplan bij noodmaatregel
6) informatieverstrekking CVP 

1) gegrond
2) ongegrond
3) gegrond
4) ongegrond
5) gegrond
6) ongegrond

KCOZ 2022-02 (PG)


4 februari 2022

Ontslagverzoek

Ongegrond

KCOZ 2022-01 (PG)

25 januari 2022

Ontslag, schorsingsverzoek

Afgewezen

2021

nummer

datum uitspraak

onderwerp klacht

oordeel

KCOZ 2021-38 (VG)

21 december 2021

Fixatie

Gegrond, geen schadevergoeding

KCOZ 2021-37 (VG)

9 december 2021

Aankloppen kamerdeur i.k.v. dagprogramma

Vrijheden onbegeleid zwemmen

Afwijzen verlofaanvraag

commissie niet bevoegd


ongegrond


(deels) gegrond, opdracht nieuwe belissing te nemen

KCOZ 2021-36 (VG)

30 november 2021

1) controle aan het lichaam
2) dubbele begeleiding   
3) beperking bezoek     
4) kamerdeur dicht (niet op slot)
5) innemen mobiele telefoon en internetbeperking   
6) ongevraagd controleren smartphone     
7) afzondering met cameratoezicht                

1) ongegrond
2) ongegrond
3) ongegrond
4) ongegrond
5) commissie niet bevoegd
6) ongegrond
7) ongegrond

KCOZ 2021-35 (VG)


19 november 2021

Nachtelijke insluiting

Dossierinformatie

Ongegrond

Ongegrond

KCOZ 2021-34 (VG)

17 november 2021

a) Overplaatsing, verlof, vrijheden TBS gestelde

b) Onvrijwillige zorg ex art. 51a - analoge toepassing Wzd klachtrecht

a) Commissie niet bevoegd

 

b) Klacht ongegrond

KCOZ 2021-33 (VG)

28 oktober 2021

Beperking communicatiemiddelen (telefoon)

Ongegrond

KCOZ 2021-32 (VG)

29 oktober 2021

Insluiting eigen kamer

Ongegrond

KCOZ 2021-31 (VG)

25 oktober 2021

Fixatie als noodmaatregel

Deels gegrond

KCOZ 2021-30 (VG)

13 oktober 2021

Noodmaatregelen (separatie, fixatie, ea)

Deels gegrond, geen schadevergoeding

KCOZ 2021-29 (VG)

10 oktober 2021

Nachtelijke insluiting

Gegrond

KCOZ 2021-28 (VG)

10 oktober 2021

Nachtelijke insluiting

Gegrond

KCOZ 2021-27 (VG)

30 september 2021

Niet naleving diverse formele/administratieve voorschriften

Geen CIZ indicatie

Gegrond

 

Commissie niet bevoegd

KCOZ 2021-26 (VG)

21 september 2021

Verplichte externe dagbesteding

Ongegrond

KCOZ 2021-25 (VG)

10 september 2021

Toezicht, vrijheid eigen leven in te richten

Ongegrond

KCOZ 2021-24 (VG)

2 september 2021

Huisregels m.b.t. afsluiten woonkamer

Commissie niet bevoegd

KCOZ 2021-23 (VG)

25 augustus 2021

Beperking bewegingsvrijheid, bijhouden dossier

Ongegrond

KCOZ 2021-22 (VG)

23 augustus 2021

Beperking communicatiemiddelen

Ongegrond

KCOZ 2021-21 (VG)

12 juli 2021

Vrijheid eigen leven in te richten: aankopen

Gegrond

KCOZ 2021-20 (VG)

17 juni 2021

Diverse (5) onderwerpen

Commissie niet bevoegd

KCOZ 2021-19 (PG)

9 juni 2021

Sederende medicatie

Gegrond, geen schadevergoeding

KCOZ 2021-18 (VG)

31 mei 2021

a) Intrekken verlof
b) Dossier bijhouden
c) Dagacitviteiten
d) Schadevergoeding

a) Gegrond
b) Ongegrond
c) Commissie niet bevoegd
d) Afgewezen

KCOZ 2021-17 (VG)

28 mei 2021

Insluiting

Ongegrond

KCOZ 2021-16 (VG)

 

26 mei 2021

diverse vormen van onvrijwillige zorg, bijhouden dossier

Gegrond

KCOZ 2021-15 (VG)

17 mei 2021

onvrijwillige zorg in onvoorziene situaties

ongegrond

KCOZ 2021-14 (VG)

9 april 2021

Wvggz model zorgplan voldoet niet aan de eisen van de WZD

Gegrond, geen schadevergoeding

KCOZ 2021-13 (VG)

29 maart 2021

Vastpakken armen en handen (fixatie) opnemen in zorgplan, niet in strijd met de Wzd

Ongegrond

KCOZ 2021-12 (PG)

1 april 2021

Huisregels coronabeperkingen, feiten t.a.v. wilsbekwaamheid en vrijwilligheid niet meer vast te stellen

Commissie niet bevoegd

KCOZ 2021-11 (VG)

22 maart 2021

Verlof

Ongegrond

KCOZ 2021-10 (VG)

17 maart 2021

Separatie, cameratoezicht, onvolledig stappenplan

Gegrond

KCOZ 2021-09 (VG)

12 maart 2021

beperking bewegingsvrijheid
beperking internet

Ongegrond

KCOZ 2021-08 (VG)

3 maart 2021

Verbod datingsites bezoeken volgt uit strafrechtelijke voorwaarde

Commissie niet bevoegd

KCOZ 2021-07 (VG)

19 februari 2021

beperking bewegingsvrijheid

Gegrond

KCOZ 2021-06 (PG)

16 februari 2021

Ontslagverzoek

Ongegrond

KCOZ 2021-05 (VG)

 

10 februari 2021

a) afzondering van de groep
b) beperking bewegingsvrijheid
c) gebruik incontinentiemateriaa
d) gebruik pak met rits (romper)

a) Ongegrond
b) Ongegrond

c) Commissie niet bevoegd

d) Gegrond

KCOZ 2021-04 (VG)

4-1-2021

Gebruik verblijfsband, geen VG of gelijkgestelde aandoening, geen onvrijwillige zorg

Commissie niet bevoegd

KCOZ 2021-03 (VG)

12-1-2021

Dagbesteding, eerdere wkkgz klacht

Commissie niet bevoegd

KCOZ 2021-02 (PG)

12-1-2021

Plaatsing op een gesloten afdeling zonder IBS of RM 

Niet ontvankelijke klacht

KCOZ 2021-01 (PG)

7-1-2021

Ontslagverzoek

Deels gegrond; schadevergoeding

2020

nummer

datum uitspraak

onderwerp klacht

oordeel

KCOZ 2020-12 (VG)

21-12-2020

a) ontbreken actueel zorgplan
b) beperken bewegingsvrijheid en gebruik communicatiemiddelen

Ongegrond

KCOZ 2020-11 (VG)

17-12-2020

Nachtelijke insluiting

Ongegrond

KCOZ 2020-10 (VG)

9-12-2020

Huisregels met betrekking tot logeren

Niet bevoegd, terugverwijzing naar Wkkgz commissie

KCOZ 2020-09 (VG)

25-11-2020

a) vrijheidsbeperkingen
b) communicatiemiddelen
c) eigen leven inrichten
d) verlofbegeleiding
e) medicatie

a) Oongegrond
b) Ongegrond
c) Ongegrond
d) Ongegrond
e) Gegrond

KCOZ 2020-08 (VG)

6-11-2020

a) Overplaatsing
b) Onvrijwillige zorg

a) Niet ontvankelijk
b) Gegrond

KCOZ 2020-07 (VG)

27-10-2020

Ontslagverzoek

Ongegrond

KCOZ 2020-06 (PG)

15-10-2020

Dwangtoepassing in de zorg, dossiervoering

Gegrond, geen schadevergoeding

KCOZ 2020-05 (VG)

12-10-2020

Ontslagverzoek

Ongegrond

KCOZ 2020-04 (VG)

1-10-2020

Time-out en kamerdoorzoeking

Gegrond

KCOZ 2020-03 (VG)

27-7-2020

Beperking bewegingsvrijheid (fixatie) buiten zorgplan om

Gegrond

KCOZ 2020-02 (VG)

13-7-2020

Beperking bewegingsvrijheid (geen toegang tot gemeenschappelijke tuin)

Ongegrond

KCOZ 2020-01 (VG)

3-7-2020

Beperking van het recht om bezoek te ontvangen

Ongegrond