Reglement KCOZ

De werkwijze van de KCOZ is geregeld in de klachtenregeling KCOZ. Deze klachtenregeling kunt u hier downloaden.

Download 'Klachtenregeling KCOZ'

Versie 1-02-2021