Over de Commissie

De KCOZ bestaat uit:

de heer mr. J.A. (Hans) Heeren (voorzitter)
De heer Heeren is werkzaam als advocaat en heeft een brede ervaring op het terrein van het gezondheidsrecht en als voorzitter van klachtencommissies.

de heer mr. H.J.M. (Henk) Steen MHA (plaatsvervangend voorzitter)
De heer Steen is jurist en gepensioneerd bestuurder van een aanbieder van gehandicaptenzorg.

mevrouw drs. M. (Marisa) Huizinga (lid)
Mevrouw Huizinga is werkzaam als arts voor verstandelijk gehandicapten.

mevrouw drs. G.C. (Geranda) Klein (lid)
Mevrouw Klein is werkzaam als orthopedagoog-generalist.

de heer drs. A.D. (Aad) Krommenhoek (lid)
De heer Krommenhoek is werkzaam als specialist ouderengeneeskunde.

de heer drs. A.C. (Arjen) Louisse (lid)
De heer Louisse is werkzaam als arts voor verstandelijk gehandicapten en Wzd-functionaris.

mevrouw drs. L.J.W.M. (Luud) Muller (lid)
Mevrouw Muller is werkzaam als gezondheidszorgpsycholoog.

mevrouw dr. mr.  A.H.P.M. (Ietje) de Rooij (lid)
Mevrouw De Rooij is jurist en is werkzaam geweest in verschillende bestuurs- en staffuncties in de ouderenzorg.

mevrouw drs. N.C. (Nieske) Heerema (lid)
Mevrouw Heerema is werkzaam als specialist ouderengeneeskunde.