Over de Commissie

De KCOZ bestaat uit:

de heer mr. J.A. (Hans) Heeren (voorzitter)
De heer Heeren was tot zijn pensionering per 2021 werkzaam als advocaat en heeft een brede ervaring op het terrein van het gezondheidsrecht en als voorzitter van klachtencommissies.

de heer mr. C.W.M. (Coen) Verberne (plaatsvervangen voorzitter en lid)
De heer Verberne is advocaat gezondheidsrecht, voorzitter van diverse commissies in de zorg en (gast)docent aan de UvA.

de heer drs. J.P. (Jean-Pierre) van der Borgh (lid)
De heer Van der Borgh is werkzaam als specialist ouderengeneeskunde.

mevrouw drs. N.C. (Nieske) Heerema (lid)
Mevrouw Heerema is werkzaam als specialist ouderengeneeskunde.

mevrouw drs. G.L.C. (Geertje) van Heugten (lid)
Mevrouw Van Heugten is werkzaam als orthopedagoog-generalist en Wzd-functionaris.

mevrouw drs. M. (Marisa) Huizinga (lid)
Mevrouw Huizinga is werkzaam als arts voor verstandelijk gehandicapten.

mevrouw drs. G.C. (Geranda) Klein (lid)
Mevrouw Klein is werkzaam als orthopedagoog-generalist.

de heer drs. A.C. (Arjen) Louisse (lid)
De heer Louisse is werkzaam als arts voor verstandelijk gehandicapten en Wzd-functionaris.

mevrouw drs. L.J.W.M. (Luud) Muller (lid)
Mevrouw Muller is werkzaam als gezondheidszorgpsycholoog.

mevrouw dr. mr.  A.H.P.M. (Ietje) de Rooij (lid)
Mevrouw De Rooij is jurist en is werkzaam geweest in verschillende bestuurs- en staffuncties in de ouderenzorg.

mevrouw drs. M.R. Wetter (lid)
Mevrouw Wetter is specialist ouderengeneeskunde en Wzd-functionaris bij een zorgaanbieder en participeert in een zelfstandige ouderenzorgpraktijk.